SAHABat..

Tuesday, January 19, 2010

Bukti Yang Nyata..


Dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang..Orang yang kafir daripada kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang musyrik (mengatakan bahawa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata.Iaitu seorang rasul daripada Allah yang membacakan (kepada mereka) lembaran-lembaran suci.Terkandung di dalamnya (pelajaran-pelajaran) kitab-kitab yang lurus.Dan orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Tawrat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas lagi nyata.Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya, dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang benar.Sesungguhnya orang yang kafir daripada Ahli Kitab dan orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam Neraka Jahanam, kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, mereka itulah sebaik-baik makhluk.Balasan mereka disisi Tuhannya ialah Syurga 'Adn, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya, Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta bersyukur) akan ni'mat pemberian-Nya. Balasan yang demikian itu untuk orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya..sumber untuk penerangan:


Pernyataan dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad s.a.w. datang, mereka terpecah belah, ada yang beriman dan ada yang tidak, padahal Nabi yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka dan membawa ajaran yang benar yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Penutup

Dalam surat ini Allah menerangkan bahwa ajaran Muhammad s.a.w. adalah ajaran yang benar dan agama yang dibawanya adalah agama yang lurus yang mencakup pokok-poko ajaran yang dibawa nabi-nabi yang dahulu.


No comments:

Post a Comment